Autorem niniejszego badania jest WebAIM. Jego oryginał znajduje się pod tym adresem. Serdecznie podziękowania dla pana Jared’a Smith’a za wyrażenie zgody na przetłumaczenie badania i zgodę na zamieszczenie go na moim blogu. Jeśli ktoś posiada jakieś sugestie odnośnie tłumaczenia lub nomenklatury w nim użytej lub ewentualnych błędów – proszę o kontakt. Mam nadzieję, że badanie to okaże się przydatne i pomoże uczynić Internet lepszym miejscem dla osób, które z różnych przyczyn nie mogą się nim w pełni cieszyć.
——————————————————————–

Spis treści:

Wstęp

W październiku 2009 roku, WebAIM przeprowadził badanie sprawdzające preferencje użytkowników czytników ekranowych, będące kontynuacją badania z poprzedniego roku. Otrzymaliśmy 665 odpowiedzi od użytkowników czytników ekranowych. Analiza oraz pełna dokumentacja odpowiedzi będą dostępne wkrótce.

Kilka uwag i zastrzeżeń:

 • Suma odpowiedzi wyrażona w procentach może być różna od 100% ze względu na zaokrąglenia danych wyjściowych
 • Suma odpowiedzi (n) dla każdego pytania może być różna od 665, ponieważ nie wszyscy respondenci udzielali odpowiedzi na wszystkie pytania
 • Próba nie jest reprezentatywna, a wyniki nie muszą odzwierciedlać preferencji wszystkich użytkowników czytników ekranowych
 • Należy zachować dystans przy interpretacji wyników – odpowiedzi bazują na doświadczeniach użytkowników z treściami dla nich niedostępnymi. Możemy jedynie domyślać się, czy odpowiedzi byłyby inne, gdyby ocena interakcji czytników ekranowych z treścią stron była z reguły oceniana pozytywnie
 • Dane wejściowe analizowano przy pomocy JMP Statistical Discovery Software wersja 8
 • Mamy nadzieję, że uda nam się przeprowadzić podobne badanie w przyszłości. Jeśli masz jakieś sugestie lub pytania, daj znać. Dodatkowa analiza odpowiedzi i szczegóły dotyczące pytań otwartych udostępnimy wkrótce.

Skład grupy respondentów

Niepełnosprawność respondentów

Czy używasz czytnika ekranu ze względu na niepełnosprawność?

Odpowiedzi # Odpowiedzi % Odpowiedzi
Tak 586 90%
Nie 65 10%

Stopień zaawansowania obsługi czytnika ekranowego

Jak oceniasz swój stopień zaawansowania obsługi czytnika ekranowego?

Odpowiedzi # Odpowiedzi % Odpowiedzi
Zaawansowany 339 52,6%
Średni 276 42,8%
Początkujący 30 4,7%

Osoby, które używają czytników ekranowych ze względu na swoją niepełnosprawność znacznie bieglej się nimi posługują. Niepełnosprawni 6 razy częściej określali swój stopień zaawansowania obsługi czytników ekranowych jako zaawansowany. O ile fakt, że osoby niepełnosprawne lepiej radzą sobie z czytnikami ekranowymi nie zaskakuje, o tyle dziwi, że tylko ich niewielka grupa (1,6%) określiła swój stopień jako początkujący, w przeciwieństwie do osób pełnosprawnych, wśród których taką odpowiedź wybrało 32,8%. Może to dowodzić, że większość użytkowników czytników ekranowych ma zaufanie do tej technologii, albo – co bardziej prawdopodobne, że do ankiety online dotarła ta część użytkowników, która bieglej posługuje się czytnikami.

Stopień zaawansowania obsługi Internetu

Jak oceniasz swój stopień zaawansowania obsługi Internetu?

Odpowiedzi # Odpowiedzi % Odpowiedzi
Zaawansowany 421 64,9%
Średni 218 33,6%
Początkujący 10 1,5%

Wśród osób korzystających z czytników ekranowych osoby niepełnosprawne częściej niż osoby pełnosprawne wybierały odpowiedzi sugerujące gorszą biegłość w obsłudze Internetu.

Podstawowy czytnik ekranu

Który z wymienionych czytników ekranowych jest Twoim podstawowym czytnikiem?

Czytnik ekranowy # Odpowiedzi % Odpowiedzi
JAWS 435 66,4%
Window Eyes 68 10,4%
VoiceOver 58 8,9%
System Access or System Access To Go 32 4,9%
NVDA 19 2,9%
ZoomText 17 2,6%
Hal 4 0,6%
Supernova 1 0,2%
Inny 21 3,2%

Nie było wyraźnych różnic jeśli chodzi o podstawowe czytniki ekranowe, z których korzystają respondenci zarówno niepełnosprawni jak i pełnosprawni, osoby pełnosprawne częściej jednak wybierały NVDA (10,2% respondentów) niż osoby niepełnosprawne (2,2%).

Inne używane czytniki ekranowe

Których z wymienionych czytników ekranowych jeszcze używasz?

Czytnik ekranowy # Odpowiedzi % Odpowiedzi
JAWS 500 75,2%
Window Eyes 156 23,5%
VoiceOver 97 14,6%
System Access or System Access To Go 148 22,3%
NVDA 170 25,6%
ZoomText 50 7,5%
Hal 18 2,7%
Supernova 18 2,7%
Inny 51 7,7%

49% respondentów przyznało, że używa więcej co najmniej dwóch czytników ekranowych, 23% – co najmniej trzech, a 8% – więcej niż trzech. Czytniki System Access lub SAToGo oraz NVDA były wymieniane stosunkowo często (odpowiednio 23% i 26%), mimo że nie jako czytniki podstawowe wskazywano je raczej rzadko (5% i 3%).Relatywnie do poprzedniego pytania, czytniki JAWS oraz Windows Eyes wskazywane były równie często, natomiast czytniki NVDA, Voice Over oraz System Access znacznie częściej.

Aktualizacje czytników ekranowych

Czy aktualizowałeś swój czytnik ekranowy w przeciągu ostatniego roku?

Odpowiedzi # Odpowiedzi % Odpowiedzi
Tak 537 83,6%
Nie 105 16,4%

Zdecydowana większość respondentów przyznała, że w przeciągu ostatniego roku dokonała aktualizacji swojego podstawowego czytnika ekranowego. Odnotowano nieznaczny wzrost w porównaniu do poprzedniego roku, kiedy to 75% respondentów zadeklarowało taką aktualizację. Należy jednak pamiętąc o tym, że wciąż duża liczba użytkowników może używać nie zaktualizowanych czytników ekranowych.

Przyczyna wyboru

Co zdecydowało o wyborze Twojego podstawowego czytnika ekranowego?

Odpowiedź # Odpowiedzi % Odpowiedzi
Znam go i lubię 270 42,9%
Funckjonalność 207 32,9%
Dostępność 71 11,3%
Wsparcie 45 7,1%
Koszty 37 5,9%

Osoby niepełnosprawne trzy razy częściej od osób pełnosprawnych wskazywały opinię o czytniku jako przyczynę wyboru. Osoby pełnosprawne z kolei preferowały dostępność (36% odpowiedzi).

Nauka obsługi

W jaki sposób nauczyłeś/aś się obsługiwać swój podstawowy czytnik ekranowy?

Odpowiedź # Odpowiedzi % Odpowiedzi
Jestem samoukiem 485 72,9%
Pytając znajomych, przyjaciół, itp. 219 32,9%
Przez udział w kursie 161 24,2%
W inny sposób 70 10,5%

Porównując wiele spośród innych odpowiedzi można zauważyć, że różnice pomiędzy osobami, które są samoukami a tymi, które uczęszczały na kurs, są minimalne.

Pozyskanie

Jak pozyskałeś/aś swój podstawowy czytnik ekranowy?

Odpowiedź # Odpowiedzi % Odpowiedzi
Kupiłem/am 223 34,7%
Przez udział w programie rządowym 147 22,9%
Otrzymałem/am od pracodawcy 111 17,3%
W inny sposób 62 9,7%
Pobrałem/am darmowa wersję z Internetu 32 5,0%
Otrzymałem/am za pośrednictwem szkoły 26 4,0%
Używam pirackiej wersji czytnika 25 3,9%
Używam wersji testowej czytnika 16 2,5%

36,6% użytkowników niepełnosprawnych zakupiło czytnik ekranowy z własnych środków finansowych, wśród osób pełnosprawnych te opcję zaznaczyło zaledwie 9,7%. Osoby niepełnosprawne chętniej korzystają także z pomocy pracodawców (43,5%) jeśli chodzi o pozyskanie czytnika, niż z programów rządowych czy szkolnych. 30,9%początkujących użytkowników czytników korzysta z ich darmowych, pirackich lub testowych wersji. Z takiej możliwości korzysta natomiast zaledwie 8,9% zaawansowanych użytkowników.

Przeglądarki

Której przeglądarki internetowej używasz, gdy korzystasz z podstawowego czytnika ekranowego?

Przeglądarka # Odpowiedzi % Odpowiedzi
IE8 207 32,0%
IE7 170 26,2%
Firefox 3+ 122 18,8%
IE6 82 12,7%
Safari 54 8,3%
Opera 2 0,3%
Innej 11 1,7%

Ważne: W ankiecie pytano o przeglądarkę, której respondenci używają korzystając z podstawowego czytnika ekranowego, nie pytano natomiast o przeglądarki ogólnie. Te dane można za to znaleźc w ankiecie z poprzedniego roku.

W porównaniu z ankieta z poprzedniego roku, osoby pełnosprawne częściej przyznawały się do używania Firefoxa (32%) niż osoby niepełnosprawne (17%). Liczba użytkowników Safari i Opery, zgodnie z oczekiwaniami, była zbliżona do liczby użytkowników czytnika VoiseOver (wsparcie VoiceOver dla Opery jest stosunkowo nowe).

Bezpłatne/Tanie Czytniki Ekranowe

Czy bezpłatne/tanie czytniki ekranowe (takie jak NVDA albo VoiceOver) stanowią na chwilę obecną alternatywę dla komercyjnych czytników?

Odpowiedzi # Odpowiedzi % Odpowiedzi
Tak 318 47,8%
Nie 131 19,7%
Nie wiem 216 32,5%

Tylko 242 respondentów (36,4%) zadeklarowało korzystanie z takich czytników jak NVDA czy VoiceOver, mimo to 47,9% uznało, że tego typu czytniki stanowią dobrą alternatywę dla czytników komercyjnych. Odpowiedź „tak” preferowali zwłaszcza użytkownicy zaawansowani.

Czytniki ekranowe urządzeniach mobilnych

Czy używasz czytników ekranowych w telefonie komórkowym lub urządzeniach przenośnych?

Odpowiedzi # Odpowiedzi % Odpowiedzi
Tak 313 50%
Nie 319 50%

Fakt, że 53% niepełnosprawnych respondentów używa czytników ekranowych na urządzeniach mobilnych jest największym zaskoczeniem w skali całego badania. Tylko 8% pełnosprawnych używa czytników mobilnych. To podkreśla, jak bardzo istotna jest dostępność treści na urządzeniach mobilnych oraz, że spece od dostępności muszą koncentrować swoje wysiłki na dostępności treści także na tym obszarze.

Nie dziwi natomiast fakt, że bardziej obeznani z czytnikami użytkownicy częściej korzystają z nich na urządzeniach przenośnych (66% użytkowników zaawansowanych i tylko 3% użytkowników początkujących).

Obsługa JavaScript

Czy wyłączasz obsługę JavaScript w przeglądarce?

Odpowiedzi # Odpowiedzi % Odpowiedzi
Tak 62 10,4%
Nie 448 74,9%
Nie wiem 88 14,7%

Odpowiedzi na to pytanie powinna utwierdzić w przekonaniu, że treść serwowana przy użyciu JavaScript powinna być dostępna również bez niej. Wielu webdeveloperów bowiem błędnie uważa, że treść ta może być niedostępna, jeśli nie jest kluczowa lub istnieje dla niej alternatywa. Wciąż jednak dla większości użytkowników treść ta będzie dostępna.

Obsługa Brailla

Czy korzystając z czytnika ekranowego wykorzystujesz obsługę Brailla?

Odpowiedzi # Odpowiedzi % Odpowiedzi
Tak 185 29,4%
Nie 445 70,6%

Odpowiedzi na to pytanie nie wskazują, że 29,4% respondentów polega tylko i wyłącznie na obsłudze Brailla, ale że mają do niej dostęp i korzystają z niej.

Obrazy oraz komentarze alternatywne

Zdjęcie „uśmiechniętej kobiety”

Zdjęcia na stronach www często mają na celu zobrazować nastrój lub humor, na przykład zdjęcie uśmiechniętej kobiety może być użyte aby pokazać, że firma jest przyjazna. Jak Twoi zdaniem takie zdjęcie powinno zostać potraktowane?

Odpowiedzi # Odpowiedzi % Odpowiedzi
Powinno być opisane jako „Zdjęcie uśmiechniętej kobiety” 207 32,0%
Powinno być opisane jako „Uśmiechnięta kobieta” 170 26,2%
Powinno zostać zignorowane przez czytnik ekranowy 122 18,8%
Powinno być opisane jako „Nasza firma jest przyjazna” 82 12,7%

Powyższe odpowiedzi w żadnym razie nie należy interpretować jako zachęty do nadawania alternatywnego tekstu każdemu obrazowi czy fotografii na stronie albo rozpoczynania opisu każdego zdjęcia od słów „Zdjęcie…”. Użytkownicy czytników ekranowych preferują pierwszy sposób opisywania zdjęć („Zdjęcie uśmiechniętej kobiety”), nawet jeśli oznacza to, że znaczenie zdjęcia nie zostaje dokładnie oddane. Co ciekawe, osoby pełnosprawne trzy razy częściej wybierały ignorowanie zdjęcia przez czytnik, co sugeruje że postrzegają je jako element dekoracyjny, bez znaczenia dla treści. Ta ewidentna różnica w odpowiedziach osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych pojawiła się także w badaniu z poprzedniego roku.Wydaje nam się jednak, że jeśli obrazy, które do tej pory pozostawały niezauważalne, staną się nagle zauważalne dla użytkowników niewidomych, mogą oni na tym stracić więcej niż zyskać. To potwierdza także stanowisko WebAIM w w tej kwestii, że prawidłowy i odpowiedni tekst alternatywny jest jednym z trudniejszych aspektów dostępności stron. Z całą pewnością ta kwestia będzie jeszcze poruszana w kolejnych badaniach.

Złożone grafiki

Niektóre elementy graficznie na stronie, takie jak diagramy czy komiksy, są na tyle złożone, że trudno jest opisać je za pomocą kilku słów. Jeśli taki element posiada długi i szczegółowy opis, w jakiej formie Twoim zdaniem powinien być on dostępny?

Odpowiedzi # Odpowiedzi % Odpowiedzi
Jako tekst na stronie, umieszczony zaraz pod elementem graficznym 178 28,4%
Jako dodatkowy tekst, dostępny na tej samej stronie ale tylko na życzenie po wybraniu odnosnika 167 26,6%
Jako tekst na osobnej stronie dostępny po wybraniu odnośnika 124 19,8%
Jako długi opis alternatywny umieszczony w znaczniku alt 89 14,2%
Jako tekst na osobnej stronie, widoczny i dostępny dla czytnika ekranowego 57 9,1%
Powinien zostać zignorowany 57 9,1%

W prawdzie wśród użytkowników nie ma kompromisu w tej kwestii, jednak odpowiedzi bardziej skłaniały się ku zamieszczaniu dłuższych opisów na tej samej stronie. Co ciekawe, pomysł zamieszczania alternatywnego tekstu na osobnej stronie, ale informowania o jego obecności czytnik ekranowy, a więc rozwiązanie analogiczne do działania istniejącego już atrybutu longdesc, nie cieszył się zbytnia popularnością, zajmując przedostatnie miejsce.

Atrybuty ARIA

ARIA (Accessible Rich Internet Applications) zaprezentowała atrybuty nowy rodzaj atrybutów, które pozwalają na szybki dostęp do określonych obszarów strony, takich jak nawigacja, wyszukiwanie czy treść główna. W jakim stopniu wykorzystujesz te atrybuty?

Odpowiedzi # Odpowiedzi % Odpowiedzi
Nie wiedziałem/am, że takie atrybuty istnieją 240 42,1%
Czasami używam ich do nawigacji 183 32,1%
Używam ich do nawigacji zawsze, kiedy są obecne na stronie 117 20,5%
Mój czytnik ekranowy nie obsługuje atrybutów ARIA 30 5,3%

42,1% respondentów nie kojarzących atrybutów ARIA i ich funkcjonalności (95 osób w ogóle nie odpowiedziało na to pytanie) to bardzo wyraźna sugestia, że kwestia atrybutów wymaga dodatkowej uwagi i upowszechnienia wśród użytkowników.

Problemy

Najbardziej problematyczne sprawy

W badaniu poproszono respondentów o wskazanie najważniejszego problemu, oraz dwóch innych istotnych problemów z zawartej w pytaniu listy. Poniższy wykres pokazuje problemy oraz poziom frustracji, który powodują.

Wymienione problemy to (w kolejności od najbardziej frustrujących):

 1. CAPTCHA – elementy graficzne prezentujące tekst, sprawdzające, czy użytkownik jest człowiekiem czy botem
 2. Obecność treści niedostępnych ze względu na użycie technologii Flash do jej wyświetlenia
 3. Odnośniki oraz przyciski, które nie mają sensu
 4. Elementy graficzne z niewłaściwym opisem alternatywnym lub bez niego
 5. Rozbudowane i skomplikowane formularze
 6. Brak dostępności z poziomu klawiatury
 7. Nagłe i niespodziewane zmiany na ekranie
 8. Zbyt wiele elementów w nawigacji lub odnośników na stronie
 9. Nieprawidłowe nagłówki lub ich brak
 10. Rozbudowane tabele z danymi
 11. Brak przycisków „przejdź do treści” oraz „przejdź do nawigacji”
 12. Niedostępne wyszukiwanie lub jego całkowity brak

Powyższy wykres wskazuje ważność problemów ważność problemów według wskazań odpowiedzi udzielonych zarówno na pytanie o najważniejszy problem jak i pytanie o pozostałe problemy. W przypadku samego tylko pytania o najważniejszy problem, 28% respondentów wskazało CAPTCHA, 22% niedostępność treści flashowych, 10% dostępność strony z poziomu klawiatury i tyle samo problem zwiazany ze zbyt dużą ilością odnośników.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że treści flashowe, podobnie jak wiele spośród innych problemów wymienionych w pytaniu, można rozwiązać czyniąc je dostępnymi (przynajmniej dla użytkowników Windowsa). Treści zamieszczanych przy użyciu Flasha mogą wprawdzie zawierać w sobie inne wymienione problemy (przerost odnośników, rozbudowane formularze, brak alternatywnych opisów, itp.), jednak należy to rozpatrywać jako osobny problem, natomiast warto pamiętać, że treść flashowa często nie jest niedostępny ze względu na samą technologię, a bardziej ze względu na autora, który nie uczynił jej dostępną.

Najmniej problematyczne sprawy

Spośród wymienionych, które elementy sprawiają Ci najmniej problemów i są najmniej frustrujące?

Odpowiedzi # Odpowiedzi % Odpowiedzi
Brak linków typu „Przejdź do…” 185 31,3%
Nieprawidłowy tekst alternatywny/jego brak 94 15,9%
Zbyt wiele elementów w nawigacji lub odnośników na stronie 57 9,6%
Rozbudowane i skomplikowane formularze 42 7,1%
Nieprawidłowe nagłówki lub ich brak 39 6,6%
Odnośniki oraz przyciski, które nie mają sensu 39 6,6%
Brak dostępności z poziomu klawiatury 29 4,9%
Niedostępne wyszukiwanie lub jego całkowity brak 28 4,7%
Rozbudowane tabele z danymi 26 4,4%
Nagłe i niespodziewane zmiany na ekranie 19 3,2%
CAPTCHA – elementy graficzne prezentujące tekst, sprawdzające, czy użytkownik jest człowiekiem czy botem 19 3,2%
Obecność treści niedostępnych ze względu na użycie technologii Flash do jej wyświetlenia 15 2,5%

Wyników w żadnym razie nie należy interpretować jako zachęty do pomijania opisów alternatywnych lub linków typu „Przejdź do…” (warto zaznaczyć, że opisy alternatywne znalazły się na czwartym miejscu wśród najbardziej problematycznych spraw). Dane wskazują bardziej na to, że te kwestie są dla użytkowników mniej problematyczne od innych albo tak powszechne, że nauczyli się sobie z nimi radzić w inny sposób.

Fakt, że brak linków typu „Przejdź do…” okazał się być najmniej problematyczna kwestią, potwierdza nasze przypuszczenia, że takie linki mają większe znaczenie dla widzących użytkowników, którzy nawigują klawiaturą, niż dla użytkowników nawigujących za sprawa nagłówków (patrz niżej).

Postęp w dziedzinie dostępności

Jak Twoim zdaniem zmieniła się kwestia dostępności stron w ciągu ostatniego roku?

Odpowiedzi # Odpowiedzi % Odpowiedzi
Strony stały się bardziej dostępne 286 46,3%
Kwestia ta nie zmieniła się wcale 206 33,3%
Strony stały się mnie dostępne 126 20,4%

Generalnie respondenci uważają, że dostępność stron internetowych w ciągu ostatniego roku zwiększyła się. Osoby niepełnosprawne były w tej kwestii bardziej sceptyczne niż osoby pełnosprawne i 4 razy częściej wskazywały, że dostępność stron zmalała w tym okresie.

Wpływ na dostępność

Co Twoim zdaniem ma największy wpływ na poprawę dostępności?

Odpowiedzi # Odpowiedzi % Odpowiedzi
Lepsze (bardziej dostępne) strony internetowe 431 68,6%
Lepsza technologia wspomagająca 197 31,4%

Przyczyny braku dostępności

Z jakiego powodu, Twoim zdaniem, developerzy tworzą niedostępne strony internetowe?

Odpowiedzi # Odpowiedzi % Odpowiedzi
Brak świadomości zagadnienia 242 38%
Brak wiedzy i umiejętności 176 27,6%
Obawa przed mniejszą atrakcyjnością i funkcjonalnością witryny 164 25,7%
Brak funduszy i środków na uczynienie jej bardziej dostępną 55 8,6%

Media społecznościowe

Często wykorzystywane media

Z których mediów z wymienionych poniżej korzystasz regularnie?

Media # Odpowiedzi % Odpowiedzi
Blogi 317 47,7%
Facebook 279 42%
LinkedIn 89 13,4%
MySpace 60 9,0%
Twitter 254 38,2%
YouTube 341 51,3%

Ciekawostką jest najwyższa pozycja YouTuba (chyba najbardziej „wzrokowego” medium spośród wymienionych). Osoby niepełnosprawne częściej wskazywały wszystkie media, z wyjątkiem MySpace, który to cieszył się większa popularnością wśród osób pełnosprawnych (mimo wszystko wciąż pozostaje najrzadziej używanym medium).

Dostępność blogów

Jak oceniasz dostępność blogów?

% Odpowiedzi
Odpowiedzi # Odpowiedzi
Są dostępne 209 44,8%
Są raczej dostępne 226 48,4%
Są raczej niedostępne 28 6,0%
Są nieodstępne 4 0,9%

Wśród osób zaznajomionych z blogami, prawie wszyscy (93,2%) respondenci uznali, że blogi są dostępne lub raczej dostępne.

Dostępność Facebooka

Jak oceniasz dostępność Facebooka?

Odpowiedzi # Odpowiedzi % Odpowiedzi
Jest dostępny 36 10,0%
Jest raczej dostępny 175 48,7%
Jest raczej niedostępny 100 27,9%
Jest nieodstępny 48 13,4%

Dostępność LinkedIn

Jak oceniasz dostępność LinkedIn?

Odpowiedzi # Odpowiedzi % Odpowiedzi
Jest dostępny 16 9,8%
Jest raczej dostępny 47 28,7%
Jest raczej niedostępny 50 30,5%
Jest nieodstępny 51 31,1%

Dostępność MySpace

Jak oceniasz dostępność MySpace?

Odpowiedzi # Odpowiedzi % Odpowiedzi
Jest dostępny 42 39,3%
Jest raczej dostępny 49 45,8%
Jest raczej niedostępny 11 10,3%
Jest nieodstępny 5 4,7%

Dostępność Twittera

Jak oceniasz dostępność Twittera?

Odpowiedzi # Odpowiedzi % Odpowiedzi
Jest dostępny 172 61,9%
Jest raczej dostępny 81 29,1%
Jest raczej niedostępny 14 5,0%
Jest nieodstępny 11 4,0%

Jesteśmy przekonani, że wysoka dostępność Twittera to rezultat istnienia specjalnej wersji Twittera – AccessibleTwitter.com.

Dostępność YouTube’a

Jak oceniasz dostępność YouTube’a?

Odpowiedzi # Odpowiedzi % Odpowiedzi
Jest dostępny 111 26,1%
Jest raczej dostępny 223 52,5%
Jest raczej niedostępny 61 14,4%
Jest nieodstępny 30 7,1%

Dostępność mediów społecznościowych

Jak oceniasz dostępność mediów społecznościowych?

Odpowiedzi # Odpowiedzi % Odpowiedzi
Są dostępne 45 8,3%
Są raczej dostępne 285 52,7%
Są raczej niedostępne 107 19,8%
Jest nieodstępny 25 4,6%
Trudno powiedzieć 79 14,6%

Podczas gdy ogólna ocena dostępności mediów społecznościowych jest dobra, istnieją różnice w dostępności poszczególnych mediów.

Dostępność technologii Flash

Ja często spodziewasz się, że element strony wykonany w technologii Flash będzie dla Ciebie dostępny?

Odpowiedzi # Odpowiedzi % Odpowiedzi
Często 29 4,8%
Czasami 169 27,8%
Rzadko 165 27,1%
Prawie nigdy 216 35,5%
Nie wiem 30 4,9%

Warto zauważyć, że chociaż respondenci raczej nie spodziewają się dostępności treści flashowych (62,6% twierdzi, że jest ona dostępna rzadko lub prawie nigdy). Wyniki te zbliżone są do tych z poprzedniego roku, kiedy to 71,5% użytkowników czytników ekranowych stwierdziła, że Flash sprawia im trudności. Jak zauważono wcześniej, w przeciwieństwie do CAPTCHA, elementy flashowe mogą być w pełni dostępne na określonych systemach operacyjnych, mimo to ten problem występuje ponieważ twórcy stron nie dbają o ich dostępność.

Wyszukiwanie informacji

Której z wymienionych metod używasz, aby znaleźć pożądaną informację na stronie?

Odpowiedzi # Odpowiedzi % Odpowiedzi
Przeglądam nagłówki strony 321 50,8%
Używam wyszukiwarki 145 22,9%
Przeglądam odnośniki na stronie 102 16,1%
Czytam całą stronę 64 10,1%

Powyższe wyniki raz jeszcze pokazują, jak istotnymi elementami dla dostępności i użyteczności strony są nagłówki.

Wnioski

Wyniki badania z tego roku potwierdziły te, z roku ubiegłego – nie istnieje ktoś taki jak przeciętny użytkownik czytnika ekranowego. Najbardziej znamienne okazały się zmiany, które zaszły w przeciagu 10 miesięcy, które upłynęły pomiędzy badaniami – szczególnie jeśli chodzi o wybór przeglądarki i czytnika ekranowego, gdzie zaobserwowano wzrost znaczenia darmowych i tańszych zamienników. Niektóre wyniki potwierdziły wnioski płynące z poprzedniego badania – prawidłowa struktura nagłówków jest kluczowa dla dostępności, treści flashowe wciąż sprawiają użytkownikom czytników problemy, a istotne dla treści strony obrazy i zdjęcia powinny być dobrze oznaczone. Okazało się również, że urządzenia mobilne wykorzystywane są na szeroką skalę przez użytkowników czytników, co zdaje się umykać ekspertom od dostępności.

Mamy nadzieję, że badanie okaże się pomocne dla wielu webdeveloperów, sprawi, że przemyślą pewne kwestie i pozwoli lepiej przystosowywać projekty do potrzeb użytkowników czytników ekranowych. Bardziej dogłębna analiza badania będzie dostępna wkrótce.
——————————————————————–
© WebAIM.org

Podobne wpisy: